Betalingsvoorwaarden oftewel Algemene Voorwaarden.

Op de factuur wordt vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Indien u op rekening betaalt, gaat het team van Taverna Platia ervan uit dat u op de hoogte bent van deze voorwaarden, waardoor u deze dus accepteert.
Het versturen van een rekening is een service die wij aanbieden. Wij vragen daarom begrip om onderstaande ‘spelregels’. Wij versturen de factuur aan de hand van de door u verstrekte gegevens, daarom verzoeken wij vriendelijk deze gegevens op tijd aan te reiken via de mail of via ander contact met de daarvoor bestemde persoon.

Enkele spelregels die wij hanteren zijn:

  • Betalingstermijn van maximaal 30 dagen.
  • Het verstrekken van de juiste factuurgegevens en interne verwerkingscodes.
  • Bij de eerste betalingsherinnering, en/of indien erom interne verwerkings– of andere redenen een factuur opnieuw moet worden gemaakt, rekenen wij €10,- administratiekosten.
  • Andere voorwaarden die door een andere partij verstrekt worden – hoe dan ook genaamd – niet van toepassing en zijn nietig ten opzichte van onze voorwaarden.  Indien dit voor de betalende partij niet acceptabel en mogelijk is, wordt men gevraagd het bedrag alsnog af te rekenen op locatie, contant als pin is dan mogelijk.

Voor vragen met betrekking tot deze voorwaarden of andere afspraken, kunt u zich richten tot de volgende contactpersonen:

  • De heer Evangelou
  • De heer Cox

Bereikbaar via: